PARTNERID

The University of the Highlands (Ühendkuningriigid)

on üks juhtivaid integreeritud ülikool, mis hõlmab nii täiendkoolitust kui kõrgharidust. Šotimaa mägismaal ja saartel asuva 13 iseseisva kolledzi ja uurimisinstituudi, sh 40 000 täiendõppija ja üliõpilasega, omavaheline partnerlus on juurdunud kohaliku tasandi kogukondades, ning on samas riikliku ja rahvusvahelise haardega. AVIP keskendub ühele 13-st eelnimetatud kolledžist ja uurimiskeskusest: West Highland College. Kolledž on tegelenud laia valiku seiklusturismi teadmiste vahetamise ja nõustamise projektidega nii Suurbritannias kui ka välismaal. Kolledz on ellu äratanud ja iga-aastaselt ka kaasa aidanud seiklusturismi konverentsi korraldamisele, ning teeb akadeemilist koostööd ülikoolidega üle kogu maailma.

Tallinna Ülikoolil (Eesti)

on juhtiv roll “intelligentse elustiili” edendamisel ja arendamisel Eestis, toetades seega nii Eesti jätkusuutlikkust kui ka üksikisikute eneseaktiivsust ja -teostust. Soovides panustada rohkem ühiskonda, tõlgendavad nad intelligentset eluviisi kui teadustööpõhiste otsuste tegemist, et parandada ühiskonda üldiselt ja selle kodanike heaolu. Arendades Eestis teadustööd Eestis üldisema arengu suunitlusega, integreerub ülikool Euroopa haridus- ja teadusringkondadesse, mille eesmärk on arendada Eestit aruka majanduse ja aruka ühiskonna organisatsioonina.

Varna Chamber of Tourism (Bulgaaria)

on piirkondlik turismiorganisatsioon, millel on üle 100 liikme kogu piirkonna turismisektorist, sealhulgas turismiteenuste pakkujad, külalistööstuse ettevõtted ja omanikud, reisibürood, valitsusvälised organisatsioonid, haridusasutused, reklaamiagentuurid, kindlustusettevõtted ja üksikisikud. Organisatsiooni loosung on selge: “Üheskoos suudame saavutada seda, mida me ei saa eraldi teha!”

Momentum (Iirimaa)

on kutsehariduse ja -koolituse asutus, mis keskendub progressivsete turismimajandusalaste õppekavade ja platvormide väljatöötamisele ja arendamisele. Nad kombineerivad oskuslikult vastutustundliku turismimaastiku alased teadmised oma kutsehariduse ja -koolituse erialadega, mis on seotud turismiettevõtluse, maamajanduse taaselustamise, kogukonna ettevõtlikkuse stimuleerimisega. Kõnealused programmid hõlmavad uusi lähenemisviise turundusele, innovatsioonile, rahvusvahelistumisele, konkurentsivõimele ja ettevõtluse parandamisele.

Lochaber Chamber of Commerce (Ühendkuningriigid)

on mittetulunduslik ettevõtete ühendus, mille peamine prioriteet on piirkonna majandusareng. Lochaberi kaubanduskoda on tunnustatud Šotimaal kui Lochaberi turismisihtkoha arendamist eestvedav organisatsioon (DMO) ning teeb tihedat koostööd Highlands & Islands Enterprise’i ja Visit Scotland’iga, turismiettevõtluse arendamise ja piirkonna turustamise valdkonnas. Lochaberi kaubanduskoja põhiprioriteedid on ärisuhete loomine kauplemisvõimaluste loomiseks, koolitusvajaduse ja kutseoskuste ühendamine ettevõtete vajadustega, Lochaberi piirkonna kui suurepärase elu-, töö-, õppe- ja külastuskeskkonna edendamine, kus oleks soodsad võimalused koostööks, et arendada välja õige jätkusuutlikkus infrastruktuur.

European E-learning Institute (EUEI, Taani)

spetsialiseerub tõhusate veebipõhiste platvormide loomisele, ümbritsevatele hariduskeskkondadele ning väärtuslikke õpikogemusi loovate ressursside ja vahendite pakkumisele. EUEI asutati “täiendõppe” konseptsiooni silmas pidades, keskharidusjärgne haridusprogramm, mis pakub edasi õppimisvõimalusi paljudes valdkondades, hõlmates nii professionaalseid ja / või isiklikke arenguteemasid. Organisatsioonina rõhutab EUEI täiendõppe informaalse ja paindliku sisu väärtust ning paindlike veebikoolituskursuste loomist neile, kes soovivad ennast täiustada ja oma karjääri ja äritegevusega jätkata. Organisatsiooni peamine eesmärk on ka kaasavate ja jätkusuutlike kogukondade kujundamine ja toetamine.