PROJEKTIST

Seiklusturism on laialdaselt tunnustatud ja samas võimas säästvat arengut edendav võimalus maapiirkondades ja majanduslikel äärealadel luues tingimusi mitmekülgseks tööhõiveks ja töökohtade kasvuks, ning pakkudes tugevaid stiimuleid looduskeskkonna säilitamiseks.

Majandusliku kasvu kui eesmärgi saavutamiseks seiklusturismi tööstuses, tuleb pöörata tähelepanu mitmesuguste oskuste arendamise vajadusele, sealhulgas: juhtimine ja eestvedamine; kvaliteetsete kliendikogemuste võimaldamine; ning asjakohase väljaõppe kättesaadavuse tagamine. Seiklusturismil on muutusi esile kutsuv potentsiaal, eriti nende riikide jaoks, keda piiravad struktuurilised nõrkused ja ebasoodsad tingimused tulenevalt nende geograafilisest asukohast, nende hulgas ka AVIP partnerid Šotimaal, Eestis, Iirimaal ja Bulgaarias.

“Me ei tohiks ebaõiglaselt teha vahet kutsehariduse ja akadeemilise hariduse õpivõimaluste vahel”. AVIP tegeleb selle väljakutsega kõrghariduses: innovatsioonialase partnerluse ja uute paindlike õppimisviise arendavate mudelite väljatöötamisega, mis on kohandatud digitaalsete ja innovatsioonialaste oskuste rahuldamiseks. Eesmärgiks ikka võimaldada ettevõtetel kiirelt reageerida seikluseturismi majanduskasvu võimalustele.

PROJEKTI MÕJU

Meie põhirõhk on haridus- ja koolitusprogrammide arendamisel seiklusturismi sektoris töötavate noorte ja täiskasvanute erialase pädevuse tugevdamiseks. Projekti väljundite hulka kuuluvad innovaatilised õppemoodulid, mis on suunatud nii töötavatele praktikutele kui ka õpilastele. Luuakse kultuuridevahelisi foorumeid, et tagada selline riikidevaheline partnerlus, mis toob kokku ja ühendab teadmisi, kogemusi, vahendeid. Projekt aitab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel kaasajastada end turunduse ja digitaalsete tehnoloogiate alal. Õppijad omandavad tõhusad digitaalse turunduse läbiviimiseks vajalikud tehnilised oskused, samuti ettevõtluse ja ettevõtete kasvu jaoks kriitilise tähtsusega tootearendus alased oskused.