MEIE PROJEKT

Me paneme aluse Innovatsioonialasele Partnerlusele, mille ülesandeks on välja töötada paindlikke õppimisvõimalusi ja –vahendeid. Soovime pakkuda ettevõtetele võimalust oma seiklusturismialase suutlikkuse kasvatamiseks olemasolevaid võimalusi ära kasutades.

Adventure Tourism Innovation Partnerships (AVIP) projekti eesmärk on pakkuda kvaliteetseid ja asjakohaseid teadmisi ja oskusi, mis aitavad säilitada kõrge kvalifikatsiooniga personali maapiirkondades. Projekt toetab SMART (“Targa töö”) töökohtade kasvu, et stimuleerida piirkondlikku seiklusturismiga seotud ettevõtlust ja ettevõtete jõudlust.

Arvestades piirkondlikke teadmiste ja oskuste puudujääke, pakuvad paindlikud ja kergesti kättesaadavat õppimisvõimalused ja –vahendid nii ettevõtjatetele, valdkonnas töötavatele inimestele kui ka õpilastele kõrghariduse tasemel teadmiste ja oskuste omandamise võimalusi. Suuremat rõhku asetatakse digitaalse pädevuse ja ettevõtlusvõime suurendamisele, et rahuldada muutuvaid vajadusi seikluseturismi tööstuses.

AVIP projekt on ajas muutuv ning reageerib jätkusuutliku turismi ümberkujunenud muutustele. AVIP projektil on oluline roll kõrgkooli lõpetajate, ettevõtjate, eriti väikese- ja kesmise suurusega ettevõtete töötajate seiklusturismialase pädevuse kujunemisel.

Seda projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni toetusel. Käesoleva väljaande (teatis) eest vastutab ainuisikuliselt projekti vastutav täitja ja Euroopa Komisjon ei võta endale vastutust selles sisalduva teabe kasutamise eest.

PROJEKTIST

PARTNERID

ÕPPEPORTAAL

UUDISED