ПАРТНЬОРИ

The University of the Highlands (Великобритания)

е водещ интегриран университет на Обединеното кралство, който предлага продължаващо и висше образование. Той е разположен в Шотландските планини и островите на Шотландия. Обучава общо 40 000 студенти. Сътрудничи си с 13 независими колежа и изследователски институции. Университетът е локално разположен и има тясна връзка с местните общности, но с национален и международен обхват на дейностите.

По проекта AVIP е ангажиран един от 13-те колежа и изследователски центрове: West Highland College. Колежът е работил по множество проекти в областта на приключенския туризъм, проекти за обмен и консултантски проекти, както във Великобритания, така и в чужбина. Той е участвал в организирането и провеждането на годишната конференция по приключенски туризъм и си сътрудничи в академичната работа с университети по целия свят.

Университетът в Талин (Естония)

има водеща роля в насърчаването и развитието на „интелигентен начин на живот“ в Естония, като по този начин подкрепя устойчивостта в развитието на Естонското общество. Интелигентният начин на живот е свързан с взимането на решения, основаващи се на научни изследвания, чиято цел е да се подобри благоденствието обществото като цяло и на неговите граждани. Чрез провеждането на научни изследвания в Естония с цел развитието на Естония, университетът се интегрира в Европейската образователно и изследователско пространство, като се стреми да допринесе за развието на Естония като страна с интелигентна икономика и интелигентна организация на обществото.

Варненската туристическа камара (ВТК)

е регионална туристическа организация, която има над 100 членове от целия туристически сектор в региона, включително доставчици на туристическа дейност, хотели, туристически агенции, неправителствени организации, учебни заведения, рекламодатели, застрахователи и индивидуални членове. Нейният лозунг е: „Заедно можем да постигнем това, което не можем да направим отделно“.

Моментум (Ирландия)

е ирландска организация за професионално образование и обучение, насочена към разработването на програми за прогресивно учене и образователни платформи със специален фокус върху туризма. Те съчетават детайлното познаване на отговорния туризъм с тяхната специализация и експертиза в областта на смесеното обучение и обучение за професионално развитие в областта на предприемачеството в туризма, регенериране на селската икономика, обучение на местните общности, включващо нови подходи към маркетинга, иновациите, интернационализацията, конкурентоспособността и бизнес развитието.

Търговската камара в Лочабър (Великобритания)

е организация с нестопанска цел, чийто основен приоритет е икономическото развитие на района. Тя е оторизирана организация за управление на дестинациите за Лочабър, Шотландия и работи в тясно сътрудничество с Highlands & Islands Enterprise и Visit Scotland за развитието на бизнеса и регионалния маркетинг. Основните приоритети на Търговската Камара в Лочабър са свързани с изграждане на бизнес връзки за създаване на възможности за търговия, обвързване на образованието и уменията с нуждите на бизнеса, популяризиране на Лочабър като чудесно място за живеене, работа, обучение и посещение, работа с партньори за развитие на подходяща устойчива инфраструктура.

Европейски е-обучителен институт (Дания) (EUEI)

специализира в създаването на онлайн платформи, имерсионни образователни среди и предоставяне на ресурси и инструменти за създаване на стойностни учебни изживявания. EUEI е изградена върху концепцията за продължаващото образование; програми за следдипломно образование, които осигуряват по-нататъшно обогатяване на учащите в широк кръг сектори, обхващащи теми, които са професионални и/или лични. Като организация, EUEI цени високо неформалния и адаптивен характер на продължаващото обучение и разработването на адаптивни онлайн курсове за обучение за тези, които желаят да подобрят квалификацията си и да се придвижат в кариерата си и в бизнеса. Изграждането на приобщаващи и устойчиви общности също е ключова цел на организацията.