НАШИЯТ ПРОЕКТ

Ще изградим иновативни партньорства, които ще разработят адаптивни учебни планове и програми за подобряване на потенциала на бизнеса да се възползва от възможностите, които предлага приключенския туризъм.

Проектът „Иновативни партньорства за приключенски туризъм“ (AVIP) има за цел да разработи и предложи релавантно на съвременните условия обучение с високо качество и приложни умения на персонала в периферните и селските туристически области и да го задържи в тези населени места. Този проект подкрепя ръста на SMART работните места, които стимулират регионалния приключенски туризъм и бизнес представяне.

Адаптивните учебни планове и програми ще запълнят пропуските в регионалните умения. Те ще повишат квалификацията на дипломиралите се студенти, на предприемачите и персонала в туристическия бранш чрез обучение, което подобрява техните дигитални компетенции и предприемачески способности, които да съответстват на променящите се нужди в приключенския туризъм.

Проектът „Иновативни партньорства за приключенски туризъм“ (AVIP) има трансформативен характер, тъй като въздейства в дългосрочен план на висшите учебни заведения и техните студенти, предприемачите и фирмите, особено МСП и техните служители. Този проект е пряко свързан с трансформационните промени в устойчивия туризъм.

ЗА ПРОЕКТА

ЗА ЕКИПА

НОВИНИ